Dziękuję

Dzikuję Ci Unio za otwarcie granic i otwarcie mojej głowy na świat. Dziękuję, że berlińskie teatry, filharmonia i muzea są dla mnie w zasięgu ręki. Dziękuję, że nie jestem już tylko mieszkańcem Europy, ale nareszcie mogę poczuć się Europejczykiem.

Dziekuję Ci Unio

Dziękuję, że w ramach „Mój Region w Europie” dokonano
rozwoju sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013
Beneficjentem jest Gmina Miasta Toruń

Obywatel UE

Warszawski Uniwersytet Medyczny zmodernizował swoją energetykę budynków. Dziękujemy!

Dziękuję Ci Unio

W ramach „Mój Region w Europie”
dziękuję za możliwość rewitalizacji terenu przyległego do posesji Mickiewicza 32 w Toruniu
Beneficjentem jest wspólnota mieszkaniowa Mickiewicza 32 w Toruniu

Europejka

Dziękuję za odkrywanie nowych możliwości, nowych szlaków i nowych przyjaciół. Dziękuję za moje miasto, które pięknieje dzięki unijnej pomocy. Dziękuję za normalność !!!!

My i UE to jedność

Dziękuję za najlepsze lata mojego życia w pokoju i dostatku, w otoczeniu zmieniającym się na lepsze i piękniejsze, ze świadomością wspólnoty z innymi państwami, z możliwościami przekraczania granic bez paszportów. To wszystko i jeszcze więcej dzięki przynależności do Unii Europejskiej. Nie możemy pozwolić na odebranie nam tego dorobku. Szanowny Panie Olgierdzie, dziękuję za Pana inicjatywę.

Jestem dumny

Jestem dumny z tego, że nasza ojczyzna jest czlonkiem wielkiej rodziny europejskiej.mi

Łomianki

Podziękowanie za dotacje projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”.