My i UE to jedność

Dziękuję za najlepsze lata mojego życia w pokoju i dostatku, w otoczeniu zmieniającym się na lepsze i piękniejsze, ze świadomością wspólnoty z innymi państwami, z możliwościami przekraczania granic bez paszportów. To wszystko i jeszcze więcej dzięki przynależności do Unii Europejskiej. Nie możemy pozwolić na odebranie nam tego dorobku. Szanowny Panie Olgierdzie, dziękuję za Pana inicjatywę.