Dziękuję Ci Unio

W ramach „Mój Region w Europie”
dziękuję za możliwość rewitalizacji terenu przyległego do posesji Mickiewicza 32 w Toruniu
Beneficjentem jest wspólnota mieszkaniowa Mickiewicza 32 w Toruniu

Danka
Stępkowska
Kujawsko-Pomorskie