1 552 651,71 zł dofinansowania z UE na projekt „Finanse – dialog dyscyplin naukowych”

Celem tego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.