187 917,87 zł dofinansowania z UE na projekt „AACSB – Association to Advance Collegiate Schools od Business Accreditation”

Celem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich jest uzyskanie przez Akademię Leona Koźmińskiego reakredytacji udzielanej przez The Association to Advance Collegiate Schools od Business Accreditation, AACSB International .