dr

Dziękuję za piękniejące -ciągle jeszcze- moje miasto Szczecin. Za olbrzymie inwestycje w dziedzictwo kulturowe Szczecina, za podniesiony standard działań w administracji państwowej i samorządowej, za nowe drogi, tabor komunikacyjny, za nowe muzea i instytucje kultury w mieście, za… wiele i wiele innych