OLSZTYN

Obecnie nie doceniamy wolności jaką jeszcze mamy. Należymy do wspólnoty państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Brak granic stanowi o naszej niezależności. Możemy uczyć się i pracować w dowolnie wybranym państwie. Nie straćmy tego bo możemy przy okazji stracić również wolność. Moje dzieci i wnuki mają wybór. Moje pokolenie tego nie miało. Obecna władza niszczy wszystko: sądownictwo, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego po inne nasze wolności. NIE POZWÓLMY NA TO
BOGUSŁAW MOLENDA OLSZTYN