podziękowanie

Za niezliczone możliwości-podróżowania, rozwijania pasji, wiedzy i umiejętności. Wiary w praworządność, która obowiązuje wszystkich. Poczucie przynależności, dostęp do wielokulturowości, która wzbogaca a nie zamyka. Za dzielenie się zasobami.