Normalność

Dziękuję Ci Unio za otwarte drzwi, za to, że moje wnuki mogą uczyć się w całej Europie, że dla nich jazda autostradą we własnym kraju jest normalnością.
Mogłabym wyliczać w nieskończoność, bo dorastałam w czasach słusznie minionych i cenię każdy przejaw normalności, która mamy dzięki Unii.