człowiek

Smrodek strachu, korupcji i tygodniowej bielizny -czuliśmy jak długa i szeroka- do 01.05.2004r. Zaczęłaś nam Unio podawać kroplówkę-dzięki Ci za to. Ale widać jasno, że za krótkie jeszcze to leczenie. Wraca stare… Nie po drodze staremu z rozkrzyczaną młodzieżą wędrującą po całej Europie. Nie po drodze staremu z przejrzystym prawem, mądrymi ustawami i uniwersalnymi wartościami dobrymi dla wszystkich i nieszkodzącymi nikomu. My Ludzie, my Ziemianie, my Obywatele Unii nie pozwólmy staremu zabić naszej przyszłości.