Oczekuję SZE

Urodziłem się w Wilnie, wychowałem w Legnicy. Chciałbym, aby zarówno Wilno jak i Legnica, Essen, Tours, Saragossa, Genua, Saloniki, wszystkie miasta europejskie były w jednej federacji – w Stanach Zjednoczonych Europy.