Pani

Jako zagorzały podróżnik dziękuję za możliwość podróżowania bez paszportu, stresów na granicy. Za to, że czuję się Obywatelem Europy i chcę nim pozostać do końca moich dni.