rencistka

Dziękuję ci Unio za danie możliwości nieograniczonego wyboru drogi życiowej młodym ludziom, za umożliwienie tysięcy inwestycji upiększających nasz kraj i ułatwiających życie w nim.