dr hab.

Mimo wszystkich niedoskonałości i konieczności zmian w UE mam świadomość, że Polska izolowana kulturowo, mentalnie – a w przyszłości – być może i instytucjonalnie od Unii Europejskiej, to łakomy kąsek dla Rosji i zaprzepaszczenie efektów walki opozycji antykomunistycznej. Polska poza Unią – nawet tą niedoskonałą – to Polska na „azjatyckich” peryferiach Europy. Z niedoskonałościami Unii trzeba walczyć, ale nie z samą Unią, bo to przysłowiowy strzał w stopę. Szkoda tylko, że dzisiaj mało kto słucha rozsądnych ludzi, takich jak Olgierd Łukaszewicz. Większość woli płytkie, krzykliwe i demagogiczne hasła.

Z Unią raźniej

Polska była i jest krajem od zawsze silnie związanym kulturą i interesami z Europą w rozumieniu Europy Łacińskiej, rzymskiej czy nawet „zachodniej”. Będąc geograficznym centrum naszego kontynentu politycznie czasem ciążyliśmy ku wschodnie i Azji, ale nie tylko Polsce się to przydarzyło, i nie tylko Polska płaciła za to opóźnieniami w rozwoju gospodarczym, politycznym i społecznym.
Wejście nasze Do Unii Europejskiej dało i dawać będzie nam szansę na większe bezpieczeństwo i rozwój zrównoważony. Już z tego korzystamy i pomimo różnych kłopotów UE i Polski ten proces nie powinien zostać przerwany, a tym bardziej porzucony.
Pozytywne efekty gospodarcze i przyspieszenie podnoszenia poziomu życia Polaków wyraźnie widać od momentu naszego związania się z Unią Europejską. Dziękujemy wszystkim, którzy do tego doprowadzili i nadal pracują nad zacieśnieniem związków ludzi Europy.

Oczekuję SZE

Urodziłem się w Wilnie, wychowałem w Legnicy. Chciałbym, aby zarówno Wilno jak i Legnica, Essen, Tours, Saragossa, Genua, Saloniki, wszystkie miasta europejskie były w jednej federacji – w Stanach Zjednoczonych Europy.