Głęboka wdzięczność

Lista tego, za co chciałbym Ci podziękować, droga Unio, jest bardzo długa. Na pewno na pierwszy plan wysuwa się to, że zapewniasz swoim obywatelom bezpieczeństwo i walczysz o poszanowanie praw człowieka oraz fundamentów demokracji także wtedy, gdy opresyjny reżim próbuje je niszczyć. Pragnę także podziękować Ci za przyznanie swoim obywatelom przywilejów, o których inne narody mogą tylko pomarzyć: program Erasmus+, ułatwienia w przekraczaniu granic, niskie opłaty roamingowe, transgraniczny ruch bezwizowy, czy dotacje wspierające szlachetne inicjatywy. Wreszcie, dziękuję Ci za to, że interesy mojego kraju jako członka wspólnoty europejskich narodów są jeszcze lepiej reprezentowane na arenie międzynarodowej.