Pan

Za dekady pokojowego współżycia, za wyznaczanie i podnoszenie standardów demokracji, za wspieranie rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego mojej Ojczyzny, za zniesienie granic, za ścisłą współpracę gospodarczą i naukową, za zgodę na współdecydowanie o losach całej rodziny europejskiej.
Za dobrą perspektywę życia dla moich dzieci i wnuków.