podziękowanie

Dzięki Unii żyć mogę w kraju bezpiecznym i zasobnym. A z korzyści osobistych – to dzięki autobusom niskopodłogowym mogłam dłużej pracować i dzięki temu mam wyższą emeryturę!