Thank You UE

Dziękuję Ci Unio za to, że czuję się WOLNA,
że czuję się częścią CAŁEJ Unii Europejskiej,
że nie czuję się osamotniona,
że dzięki Tobie nauczyłam się mówić w języku angielskim,
co daje mi poczucie siły i wolności.