Dziękuję

Dziękuję Ci, Unio, za poczucie swobody poza granicami Polski. Dziękuję Ci, Unio, za coraz piękniejszy pejzaż polskich miasteczek i wsi, odnowione kamieniczki, odmalowane domy, nowe płoty, nowe drogi, przydrożne kapliczki. Dziękuję Ci, Unio, za to wszystko, czym jest poczucie bycia rónym – nie dalekim krewnym, zażenowanym i skazanym na przegraną…

Nowe życie

Dziękuję, że istnieje EFS. Dzięki temu mogłam się przekwalifikować i zacząć żyć. Dziękuję, że istnieją programy zdrowotne, gdzie bez kolejek można wykonać badania w profilaktyce antyrakowej. Dziękuję za wolność podróżowania.

Podziękowanie dla UE

Dziękuję za poczucie bycia pełnoprawnym obywatelem Europy, swobodę podróżowania i budowę bardziej cywilizowanego świata.

Podziękowanie

Dziękuję za obronę praw wszystkich obywateli Unii, za pokój i dostatek, możliwość pracy i asymilacji w każdym kraju członkowskim. Jest to Złoty Wiek Europy, którego nie doceniamy. Nic nie jest dane raz na zawsze! Nadszedł czas obrony wartości, które zbudowały Unię.

Matka

Dziękuję za równość bez względu na pochodzenie, narodowość, wykształcenie, wyznanie, orientację seksualną i płeć.

Dziękuję Ci Unio

Polska nie byłaby w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdyby państwa UE nie zadecydowały nas przyjąć. Jestem szczęśliwa, że Polska jest w UE. Dziękuję Ci Unio za stworzenie możliwości doganiania Europy Zachodniej.

Dziękuję za pięknięjącą Polskę.

Dziękuję za zmieniający się, nowocześniejący, piękniejący krajobraz Polski, za szerokie, gładkie, wygodne autostrady, za schludny obraz miasteczek i wsi mijanych po drodze, zam obszary chronionej przyrody Natura 2000, za wszystkie dobre zmiany, które widzę, a które w dużej mierze zawdzięczamy wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dziękuję jednak przede wszystkim za to, że dzięki wejściu Polski do Unii mam wspaniałe poczucie bycia obywatelką Europy, z której wielką spuścizną kulturową się utożsamiam. To jest jak powrót do korzeni i jednocześnie jak radosne wypłynięcie na szerokie wody swobodnej wymiany myśli i doświadczeń. Jestem Polką, więc jestem Europejką!

Podziękowanie

Dziękuję za życzliwe przyjęcie i wsparcie w modernizacji państwa polskiego i wspólne z nami dążenie do zachowania jego demokratycznego charakteru.

Dziękuję Ci Unio za wielką pomoc w kompleksowym remoncie budynku Młodzieżowego Domu Kultury ul. Przedzamcze 15 w Toruniu.

Dziękuję Ci Unio za wielką pomoc w kompleksowym remoncie budynku Młodzieżowego Domu Kultury ul. Przedzamcze 15 w Toruniu. Kwota pomocy, to ponad jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych, gdzie koszt projektu Gmina Miasta Toruń sfinansowała w kwocie ponad siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.