Wypowiedź Olgierda Łukaszewicza dla Programu „Mazowsze Wiadomości z Regionu” w Telewizji Narew

„Jest faktem, 93 miliardy euro, już po odliczeniu naszej składki, to nasz czysty zysk. Obraz UE, który zarysował się w ostatnich miesiącach w głowach naszych obywateli, mnie zatrwożył. […] A zwracam się do każdego z Was, którzy wypełnialiście wniosek, przechodziliście gehennę tego wypełniania wniosku, w końcu wybudowaliście nowe obiekty, zmodernizowaliście je, wyremontowaliście je i zrealizowaliście swoje marzenia. To, co powodowało, że czuliście się trochę gorzej w stosunku do bogatych krajów UE. Te kraje z nami się podzieliły. Powiedzmy im „Dziękuję”!