Dziękuję za to że jesteś.

Przed ’89-tym czułem ogromny stres podczas przekraczania granicy i to tzw. „bratnich” narodów. Po 2004-tym nigdy nie zastanawiałem, gdzie była ta granica. Wszędzie jestem „u siebie” i cieszę się z odwiedzin Europejczyków. Też „u siebie”.

Rodzina

Dziękuję za to, że gdy tęsknię za synem, kupuję bilet i jestem. Moi rodzice nigdy mnie nie odwiedzili, bo nie było to możliwe.

podziękowanie

Dziękuję ci, Unio, za to, że moja wnuczka Julia może swobodnie jeździć do Anglii zarabiać pieniądze na swoje studia

obywatel Europy

Ja który pamiętam czasy żelaznej kurtyny, lata „siermiężne”, czas walki i przemiany ustrojowej dziękuję ci Unio za otwarte granice, za pomoc w przebudowie infrastruktury i gospodarki, za obronę demokratycznych wartości tak zagrożonych w dzisiejszych czasach. Odwagi i cieszmy się z przynależności do UE.

Mgr

Serdecznie dziękuję za..
Drogi
Nowoczesność
Możliwość podróżowania, spotkania innych kultur
Możliwości rozwoju i pracy