Dziękuję za pięknięjącą Polskę.

Dziękuję za zmieniający się, nowocześniejący, piękniejący krajobraz Polski, za szerokie, gładkie, wygodne autostrady, za schludny obraz miasteczek i wsi mijanych po drodze, zam obszary chronionej przyrody Natura 2000, za wszystkie dobre zmiany, które widzę, a które w dużej mierze zawdzięczamy wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dziękuję jednak przede wszystkim za to, że dzięki wejściu Polski do Unii mam wspaniałe poczucie bycia obywatelką Europy, z której wielką spuścizną kulturową się utożsamiam. To jest jak powrót do korzeni i jednocześnie jak radosne wypłynięcie na szerokie wody swobodnej wymiany myśli i doświadczeń. Jestem Polką, więc jestem Europejką!