Podziękowanie

Dziękuję za obronę praw wszystkich obywateli Unii, za pokój i dostatek, możliwość pracy i asymilacji w każdym kraju członkowskim. Jest to Złoty Wiek Europy, którego nie doceniamy. Nic nie jest dane raz na zawsze! Nadszedł czas obrony wartości, które zbudowały Unię.