Dumna z Unii Europejskiej

Dziękuję tym politykom, którzy wprowadzili nasz kraj w struktury unijne. Jesteśmy w grupie krajów demokratycznych, które dążą do osiągnięcia spójności społecznej i gospodarczej, co ma znaczenie dla pokoju i wzajemnej tolerancji.