Dziękuję Unii Europejskiej

Dziękuję Unii za ideę pokojowego współistnienia narodów w demokratycznej i różnorodnej Europie oraz za:
– ponad 70 lat pokoju w Polsce
– za perspektywę pokojowego i dobrego życia dla młodych
– za szansę nadzwyczajnej apelacji prawnej do Trybunału Europejskiego
– za wsparcie ekonomiczne dla przemian w Polsce