Nowa Polska XXI wieku

Dziękuję za przyjęcie do rodziny państw nowoczesnych, wolnych, praworządnych, niezawisłych. Dziękuję za pomoc w rekordowo szybkim podniesieniu jakości życia, za pomoc finansową w szybkim odbudowaniu infrastruktury drogowej, sanitarnej, mieszkaniowej. Za wielką pomoc w zbudowaniu tylu pięknych i nowoczesnych stadionów sportowych, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturowej. Za wszystko. Nigdy Wam Przyjaciele tego nie zapomnimy, a głosy paru debili traktujcie jako koszty transformacji ustrojowej.