dr nauk technicznych

Dziękuję Unii Europejskiej za to, że powstała i przyjęła Polskę do swego grona. Dziękuję za dynamiczny rozwój Polski po przeprowadzonej ustrojowej transformacji dzięki funduszom spójności. Dziękuję za aktualne wspieranie sił demokratycznych w Polsce, które stawiają opór demolowaniu naszego państwa przez ustawy parlamentu, którego skład wybrano w 2015 roku.