Dziękuję!

Szanowny Panie,

dziękuję za patriotyczny i proobywatelski odruch i powołania do życia Fundacji „My obywatele UE”!
Ta wspaniała inicjatywa powinna nas proEuropejczyków zjednoczyć w myśleniu i działaniu, nie tylko odcinaniu kuponów.
Mam nadzieję, że odniesie zakładany skutek, czego życzę Panu jako twórcy i nam beneficjentom.
Z wyrazami szacunku
Joanna Grochowska