Emerytowany pracownik służby zagranicznej

Dziękuję za pokój, rozwój, obronę praw i wolności obywatelskich oraz przyjęcie Polski do grona państw otwartych i postępowych.