Po prostu dziękuję!

Tyle tego jest, że nie sposób wyliczyć. Dziękuję za rzeczy, które bez Ciebie nie byłyby możliwe.
A najbardziej chyba za to co było pierwotnym założeniem – żeby już więcej nie dotknęła nas wojna, za naukę, że możliwe jest to tylko wtedy, gdy zechcemy dzielić się tym co mamy z innymi. Za te długie dziesięciolecia bez konfliktów zbrojnych, za to całe moje życie przeżyłem nie doświadczając przemocy związanej z wojną, za to, że doświadczają tego moje dzieci, że w nich widzę radość ludzi, którzy nie wiedzą co to znaczy wojna i bieda z nią związana.