Podziękowanie

Jestem dzisiaj tak samo szczęśliwy jak w 2004 roku, kiedy to przystąpiliśmy do Unii Europejskiej.
Mam również nadzieję, że moje szczęście będzie jeszcze trwało b.długo, o co zamierzam bardzo zabiegać.
Dziękuję ci Unio.