Podziękowanie

Cieszę się, że dzięki Unii Europejskiej mogę się czuć nie tylko Polką, ale i Europejką, ponieważ bliskie mi są ideały i wartości, przez nią głoszone.