Dziękuję

Dziękuję Ci, Unio, za możliwość przejechania od Helsinek do Lizbony na dowodzie osobistym. I za inną, szerszą i większą europejską tożsamość.

Michał
Kubalski
mazowieckie