Powodów do podziękowań jest wiele

Oczywiście, że warto dziękować za drogi, mosty, linie kolejowe, ale przede wszystkim powinniśmy wyrażać wdzięczność za bycie w wielkiej wspólnocie narodów, wspólnocie kultur i ogólnoludzkich wartości.